Osztályzat nélküli értékelés

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

A Szabad Iskolákért Alapítvány 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet Osztályzat nélküli értékelés címmel.

A pedagógiai értékelés hazai gyakorlata, évtizedeken át, a tanulói teljesítmény-visszajelzésre szinte kizárólag egyetlen formát, az osztályzást alkalmazta. Ezen próbált változtatni a Közoktatási törvény 70.§, mely a tanuló teljesítmények értékelésére első évfolyam első félévétől a negyedik évfolyam első félévéig előírja, a hatodik évfolyam végéig választható jelleggel lehetővé teszi a szöveges értékelést, minősítést. A törvény kötelező jellege azonban kevés ahhoz, hogy az oktatás résztvevői (tanulók, tanárok, szülők stb.) alkalmazni és érteni tudják az osztályzat nélküöli értékelést. Ehhez nyújt segítséget ez a továbbképzés. A képzés gyakorlat orientált. A hallgatók a gyakorlatban bevált, jól működő módszereket, értékelési eljárásokat, eszközöket, dokumentumokat ismerhetnek meg. Sokféle módon lehet jól értékelni, célunk, hogy a száraz ismeretátadáson túl, megismerve a pedagógiai értékelés nézet- és tevékenységrendszerét, az értékelés motivációs hatását, a pedagógiai gyakorlatba való beépítés lehetőségeit stb., a résztvevőket inspiráljuk új, a hagyományostól eltérő utak, megoldások kitalálására, kipróbálására.

A képzés tartalma

  • Osztályozás vagy szöveges értékelés
  • A különböző oktatási formákhoz, tanulásszervezési módszerekhez kapcsolódó értékelési eljárások
  • Az értékelés funkcióinak megjelenése a gyakorlatban
  • Napló helyett
  • „Mindenki tud mindent.”
  • Az önellenőrzéstől az önértékelésig
  • „Ez már bevált.”
  • Minták a numerikus értékeléstől eltérő, kidolgozott, a gyakorlatban alkalmazott fél évi, évvégi bizonyítványokra, értesítőkre
  • Saját értékelési gyakorlat kialakítása, a már meglévő elemzése. Az árnyalt értékelés tanórai és lezáró eszközei
  • Érteni és megértetni

A képzés összóraszáma : 30 óra

A 30 órás képzés díja egyéni jelentkezőknek 50 000 Ft/fő.

Tantestületeknek 4 db kompetenciafejlesztést segítő eszközcsomaggal: 800 000 Ft

Tantestületeknek (eszközcsomag nélkül): 680 000 Ft

A képzések árából 2012. március 31-ig 20% kedvezményt adunk!

(A fenti árak a nem tartalmazzák a szállás és étkezés költségeit.)


Érdeklődni lehet kedden, szerdán és pénteken 9 és 17 óra között a (06) 1/279-1241 telefonszámon.

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 17/a-c