Kooperatív tanulás a gyakorlatban

30 órás akkreditált képzés

Miért fontos a képzés?
A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevétele szükségessé teszi a tanítási órákon a gyerekek aktivitására épülő módszerek alkalmazását. A kooperatív tanulás alkalmas arra is, hogy az egymás iránti elfogadást és segítő magatartást fejlessze, valamint erősíti az önálló tanulási képességeket is.
 
A képzés specialitása:
A program módszerében saját élményen alapuló továbbképzés, ami azt jelenti, hogy az elméleti tudnivalókat a gyakorlat útján, kooperatív módszerek segítségével élik meg, és sajátítják el a résztvevők.
 
A képzés tartalma: 
A képzés legfontosabb elemei a csoportalakítás, csoportfejlesztés, a kooperatív tanulás kulcsfogalmai, alapelvei, kooperatív tanulási módszerek, elméleti háttér, a pedagógusszerep változása, a különböző tanulásszervezési módszerek összehasonlítása, valamint a párban és kiscsoportban készített foglalkozástervek.
A képzéshez hozzátartozik a tanult szemlélet és módszerek saját gyakorlattal való összevetése, valamint az osztályhoz és a tantárgyhoz rendelés képességének kialakítása és fejlesztése. A képzés a kooperatív tanulás módszerközpontú elméletére épül. A gyakorlatorientált képzés jellege miatt elkerülhetetlen a csoportmunkákban való aktív részvétel.
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei és az ellenőrzés, értékelés módja: 
Együttműködő részvétel a kiscsoportos kooperatív munkában, a képzés során felmerülő egyéni, önálló feladatok megoldása, összesen két. foglalkozásterv készítése egyénileg, párban vagy kiscsoportban.  
Az összóraszám 90 százalékán való részvétel.
Önálló kooperatív óraterv készítése. Az óratervnek meg kell felelnie a képzés folyamán tanult és megadott szempontoknak.
Az értékelés szempontjai: képes-e önálló és társas tanulást is lehetővé tevő tanulási folyamatot tervezni, problémaközpontú, társas- kapcsolatokat segítő feladatokat kidolgozni? A beküldött óratervet a képző írásban értékeli.
 
A képzés díja 55 000 Ft/fő, részletfizetésre van lehetőség. Tantestületnek 16 és 28 fő között 850.000 Ft, 16 fő alatt megbeszélés szerint.
A képzés árából engedményt adunk, ha egy iskolából legalább ketten jelentkeznek.
 
 

 

Vélemény a 2017. április 21-23-i képzésről
Trénerek: Kerékgyártó Judit és Kiss Virág.

Nagy sikerrel lezajlott a hétvégi egyéni kooperatív képzés, az egyik résztvevőtől az alábbi értékelést kaptuk:

Feledhetetlen 3 nap volt, amit együtt töltöttünk és nagyon hálás vagyok Nektek mindazért, amit megosztottatok velünk! Régóta szerepelt a bakancslistámon egy kooperatív képzés, mert hiába keresgéltem ezt-azt az interneten a kooperatív technikákkal (struktúrákkal, módszerekkel) kapcsolatban, valahogy mégsem állt össze a fejemben a kép, mert valami hiányzott. És igen, tényleg hiányzott, de most már megvan! A 4 alapelvet most jól az eszembe vésem, és igyekszem minden adandó alkalommal (ki tudja, hova sodor még az élet) hasznát venni majd gyerekekkel és felnőttekkel is, és magam is gyarapítani a kooperatívan (is) tanítók csapatát. 

Az egyik leghasznosabb új információ nekem most az volt, hogy az igazi kooperatív munkához nagyon tudatosan meg kell szervezni a tagok közti munkamegosztást és nem bízni a véletlenre, hogy mindenkinek egyformán jusson feladat. És nagyon jó érzés, hogy most már tudom, hogyan lesz a tananyag átadásból kooperatív munka - pont amire vágytam :) Hiányérzetem egyelőre semmivel kapcsolatban nincs, mert amire közben kíváncsi voltam, azt mind megkérdeztem (köszönöm, hogy volt rá mód!), úgy érzem, most már csak neki kell állni és csinálni kell, hogy aztán újra legyenek kérdéseim és dilemmáim :)

Nagyon tetszett a 3 nap alatt a jó hangulat, lenyűgöző volt, ahogy tényleg azt érezhettük (gondolom, hogy a többiek is ezt érezték), hogy mindenkire egyénileg is figyeltek!

Lásd még...