Szabályok az iskolában: kurzusok

Magatartáskezelés, fegyelem, biztonságos iskolai környezet. Kurzusok pedagógusoknak többféle változatban.

Magatartáskezelés, fegyelem, biztonságos iskolai környezet. Kurzusok pedagógusoknak többféle változatban.

A tantestület a következő időtartamú kurzusokból válogathat:

  1. Rövid ízelítő: 2 órás tantestületi értekezlet
  2. Szakmai nap: 1 napos tantestületi nevelési értekezlet
  3. 30 órás pedagógus-továbbképzés

A diákok súlyos magatartási zavarai, a szabályszegések és fegyelemsértések, az agresszió az iskolák közös, gyakran megoldhatatlannak tűnő problémái. A sikeres pedagógia fontos alapja, hogy a gyerekek, tanárok és szülők biztonságban érezzék magukat az iskolában és megkapják az őket megillető bizalmat és tiszteletet. Vagyis valódi partneri kapcsolatban élhessenek egymással. A kurzus ennek a bánásmódnak és légkörnek a kialakítását segíti elő.

A 30 órás továbbképzés a Szabad Iskolákért Alapítvány által kiadott, SZIA könyvek sorozatában megjelent Szabályok az iskolában című könyvre épül.

A képzés során a pedagógusok saját élményű tanulással olyan módszereket és eljárásokat ismerhetnek meg és gyakorolhatnak, amelyek közvetlenül támogatják munkájukat az alábbi témakörökben:

  • az osztály lecsendesítésének praktikái, a figyelem fenntartásának lépései (ötletek)
  • a közös szabályalkotás és a szabályszegés következményei (eljárások, tevékenységek)
  • az indulatok kezelése, agresszív diákok és szülők, káromkodás, erőszak, első találkozás a „nehéz” osztállyal (javaslatok)
  • a magatartáskezelés nyelvezete, kollegiális támogatás a tanárok között (szemléletformálás)

A kurzus tematikai egységei a résztvevők személyes, megelőző tapasztalataiból indulnak ki, az új ismeretek mindig ezekhez kapcsolódnak.

A képzés módszertana és munkaformája alapvetően a kooperatív tanulás, amely lehetőséget ad a résztvevő pedagógusok szociális kompetenciáinak fejlesztésére, tanári hitelességük, biztonságérzetük megerősítésére.

Fehér Márta
a könyv szerkesztője és a kurzusok szakmai vezetője

A műhelyfoglalkozást a tantestületek igényei szerinti időtartamokban vállaljuk.

További információk:
sziamuhely@gmail.com
telefon: (1) 279-1241, mobil: +36 70/504-7726.