Kompetenciafejlesztést segítő képzéssorozat

Ajánlat általános és középiskolák, illetve pedagógai szolgáltatók számára

A Szabad Iskolákért Alapítvány a 2011/2012-es tanévre kompetenciafejlesztést segítő képzéssorozatot ajánl általános és középiskolák tantestületei számára.

A komplex fejlesztés a 21. századi iskola kihívásait tartja szem előtt. Az új kihívások a közoktatásban (információrobbanás, demokratizálódás, integrációs törekvések) és a PISA-felmérések hazai eredményei arra sarkallják a közoktatás szereplőit, hogy mind szemléletükben, mind módszertanilag fejlesszék, a kor elvárásaihoz alakítsák intézményeiket. Ebben a törekvésben a pedagógusok képzése és továbbképzése a legfontosabb feladat, hiszen az iskolák eredményei egyértelmű kapcsolatban állnak az ott dolgozó tanárok megújulási szándékával és folyamatos szakmai fejlődésével.

Komplex programunk a pedagógusok módszertani kultúrájának tudatos és sokoldalú emelését tűzi ki céljául. Legyenek képesek változatos, a gyerekek érdeklődéséhez és képességeihez mért, hatékony módszereket alkalmazni a mindennapi munkájuk során. A frontális oktatás mellett ma már szükségszerű, hogy a pedagógusok elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek a két másik legfontosabb tanulásszervezési eljárásban: a kooperatív tanulásban és a differenciálásban. A kompetencia-alapú oktatási programok gyors elterjedése elengedhetetlenné teszi a módszertani sokoldalúságot, azt, hogy a tanító, tanár képes legyen a tanításra kiválasztott tartalmakat a megfelelő módszerekkel tanítani. A kooperatív tanulás és a differenciálás módszere lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek tevékenyen részt vegyenek a tanulásban, egymás segítését evidenciának éljék meg, valamint egyéni képességeiknek megfelelően fejlődhessenek.

A közoktatás mai legnagyobb problémája, hogy a pedagógusok nehezen tudják lekötni a diákok figyelmét és a diákok kevéssé motiváltak a tanulásban. Ennek legfőbb oka a tanítási módszerek elavultsága, a diákok passzív jelenléte az órákon, aktív tevékenykedés helyett. Szintén jelentős probléma a többféle képességű és szociális hátterű diák együtt-tanítása, az egyéni felkészültség és egyéni tempó figyelembevétele az iskolában.

Ezekre a problémákra nyújt hatékony és szinte azonnal tapasztalható segítséget a tantestületek számára ajánlott komplex fejlesztő programunk.

Program a tantestületek számára

A program egy tantestület számára a következő elemekből áll:

  1. 1 × 30 órás akkreditált továbbképzés a tantestület számára „Együttműködés a csoportban” címmel, amely saját élményű tréning a kooperatív tanulásszervezés átélése és alkalmazásának elősegítése céljából. A képzés Spencer Kagan: Kooperatív tanulás c. könyvéhez kapcsolódik.
  2. 1 × 30 órás akkreditált továbbképzés a tantestület számára „Differenciálás a tanításban, tanulásban” címmel, amely saját élményű képzés Diana Heacox ugyanilyen című gyakorlati kézikönyve alapján.
  3. 30 órás, „nyomon követő” mentorálás, amely a két képzésen tanultakat mélyíti el saját gyakorlatban történő kipróbálással és a tanulásszervezési módszerek alkalmazási tapasztalatainak megbeszélésével.

Egy tantestületből maximum 24 fő vehet részt a képzésen. A képzésen résztvevők lehetőleg önként jelentkező, megújulni akaró kollégák legyenek, mert az önkéntesség nagyban emeli a személyes elkötelezettséget és motivációt.

Minden résztvevő 90 óra akkreditált pedagógus-továbbképzésről kap tanúsítványt, amely beszámít a hivatalosan kötelező továbbképzésekbe.

Mentorfelkészítő program PSZK-munkatársak számára

  1. A PSZK munkatársai jelentkezés szerint rész vehetnek az iskoláknak nyújtott képzéseken (egy képzésen maximum két fő.)
  2. A PSZK munkatársai részt vehetnek az iskolai mentoráláson.
  3. Az a PSZK-s kolléga, aki a teljes, tantestületi programot elvégezte, további szupervízori képzésen vehet részt 15 órában és utána az új tanulásszervezési módszerek fenntarthatóságának a mentora lehet.

Költségterv

Egy tantestület komplex képzése és mentorálása:

  • Együttműködés a csoportban (30 óra)
  • Differenciálás képzés (30 óra)
  • Mentorálás (30 óra)

Az összesen 90 óra teljes költsége egyéni jelentkezőknek 90 000 Ft/fő.

Tantestületeknek 5 db kompetenciafejlesztést segítő eszközcsomaggal: 1 600 000 Ft

Tantestületeknek (eszközcsomag nélkül): 1 450 000 Ft

Mentorfelkészítő program a PSZK munkatársai számára: 40 000 Ft/fő

A képzések árából 2012. március 31-ig 20% kedvezményt adunk!

(A fenti árak a nem tartalmazzák a szállás és étkezés költségeit.)


Érdeklődni lehet kedden, szerdán és pénteken 9 és 17 óra között a (06) 1/279-1241 telefonszámon.

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 17/a-c