Képzések

Az alábbi képzéseket, műhelyfoglalkozásokat a tantestületek igényei szerinti időtartamokban vállaljuk.

30 órás akkreditált képzés

Miért fontos a képzés?
A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevétele szükségessé teszi a tanítási órákon a gyerekek aktivitására épülő módszerek alkalmazását. A kooperatív tanulás alkalmas arra is, hogy az egymás iránti elfogadást és segítő magatartást fejlessze, valamint erősíti az önálló tanulási képességeket is.
 
A képzés specialitása:
A program módszerében saját élményen alapuló továbbképzés, ami azt jelenti, hogy az elméleti tudnivalókat a gyakorlat útján, kooperatív módszerek segítségével élik meg, és sajátítják el a résztvevők.
 
A képzés tartalma: 
A képzés legfontosabb elemei a csoportalakítás, csoportfejlesztés, a kooperatív tanulás kulcsfogalmai, alapelvei, kooperatív tanulási módszerek, elméleti háttér, a pedagógusszerep változása, a különböző tanulásszervezési módszerek összehasonlítása, valamint a párban és kiscsoportban készített foglalkozástervek.
A képzéshez hozzátartozik a tanult szemlélet és módszerek saját gyakorlattal való összevetése, valamint az osztályhoz és a tantárgyhoz rendelés képességének kialakítása és fejlesztése. A képzés a kooperatív tanulás módszerközpontú elméletére épül. A gyakorlatorientált képzés jellege miatt elkerülhetetlen a csoportmunkákban való aktív részvétel.
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei és az ellenőrzés, értékelés módja: 
Együttműködő részvétel a kiscsoportos kooperatív munkában, a képzés során felmerülő egyéni, önálló feladatok megoldása, összesen két. foglalkozásterv készítése egyénileg, párban vagy kiscsoportban.  
Az összóraszám 90 százalékán való részvétel.
Önálló kooperatív óraterv készítése. Az óratervnek meg kell felelnie a képzés folyamán tanult és megadott szempontoknak.
Az értékelés szempontjai: képes-e önálló és társas tanulást is lehetővé tevő tanulási folyamatot tervezni, problémaközpontú, társas- kapcsolatokat segítő feladatokat kidolgozni? A beküldött óratervet a képző írásban értékeli.
 
A képzés díja 55 000 Ft/fő, részletfizetésre van lehetőség. Tantestületnek 16 és 28 fő között 850.000 Ft, 16 fő alatt megbeszélés szerint.
A képzés árából engedményt adunk, ha egy iskolából legalább ketten jelentkeznek.
 
 
További információk...

A Szabad Iskolákért Alapítvány 120 órás akkreditált képzése

Örömmel tudatjuk, hogy Szabad Iskolákért Alapítvány akkreditáltatott egy 90+30 órás Alternatív pedagógiák című továbbképzést.

A képzés egy éves, összesen 12 x 10 óra, ebből 90 óra kontakt képzés, + 30 óra hospitálás. A képzés hétvégén, szombatonként zajlik, 2024. szeptember végén indul, 2025. májusában fejeződik be, helyszíne Budapest.  A konkrét időpontokat a jelentkezőkkel fogjuk egyeztetni. A képzésen a legkiválóbb alternatív iskolák alapító tanítói és tanárai tanítanak, a hospitálás helyszínei a következő iskolák: AKG alap és középiskola, Belvárosi Tanoda, Gyermekek Háza, Kincskereső Iskola, Lauder Javne Iskola, Közgazdasági Politechnikum, Rogers Iskola, Zöldkakas Líceum, Pestihidegkúti Waldorf.

A képzés témái: alternatív pedagógiai áramlatok, pedagógusszerep változása, tevékenykedtető módszerek az iskolában: kooperatív tanulás, differenciálás, projekt, árnyalt értékelési módszerek, osztályfőnöki szerepek, kapcsolatok az iskolában, szabályok az iskolában, gyermekmegismerés, szociális kompetenciák fejlesztése.

A képzés ára 140 000 Ft/fő, részletfizetésre van lehetőség. Tantestületnek megbeszélés szerint.
A képzés árából engedményt adunk, ha egy iskolából legalább ketten jelentkeznek.
Aktuális képzés: 2024. szeptember - 2025. május

Jelentkezési lap

A jelentkezéshez kérünk egy rövid motivációs levelet. A képzést minimum 12 fő esetén tudjuk indítani.

További információk...

30 órás pedagógusképzés

Minden hang egy világ - minden ember egy világ 
...hogy rekedtség és feszültség nélkül szabadon beszéljünk és éljünk...

Az emberi hang testi, mentális és érzelmi összhang eredménye. Alapos ismerete a helyes légzésen, a szabadon áramló hangon, és az ezáltal létrejövő gesztusok autentikusságán múlik, mert ezek határozzák meg a kifejezőerőt, mely által a kommunikáció természetes, meggyőző és értelmes lesz. A saját hangunk tehát eszköz önmagunkhoz és eszköz a gyermekek fejlődéséhez is.

A  komplex módszertan Szamosi Lajos: Szabad éneklés, Török-Szabó Balázs: A fejlődéspraktika, a hang és a mozgások légzés általi felszabadításásán és FONTANUS kutatásokon alapuló képzés.

A képzés legfontosabb elemei a hangképzés és mentális fejlesztés kulcsfogalmai, alapelvei, alapmódszerei, elméleti háttere, a résztvevő és segítő pedagógusszerep, valamint az egyénileg, párban vagy kiscsoportban készített foglalkozástervek. A képzés a szabad beszéd és éneklés módszerére, valamint a mentális fejlesztés tudatos összekapcsolására épül. A gyakorlatorientált képzés jellege miatt elkerülhetetlen az egyéni és a csoportmunkákban való aktív részvétel.

A program saját élményen alapuló képzés, ami azt jelenti, hogy az elméleti tudnivalókat a gyakorlat útján tanuljuk meg. A résztvevők saját hangjuk mentális, fizikai és érzelmi összhangja által és a tanult fejlesztő módszerek segítségével fejlesztik önmagukat és tanítványaikat.

Ajánljuk pedagógusoknak, zenetanároknak, drámapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak egyaránt.

https://baranyaysoundfulness.hu/

SZIA Műhely gondozásában.
A képzés vezetője és tartója: Baranyay Zsófia - előadóművész (klasszikus ének)

 

További információk...