Rajz és művészeti előkészítő

A Szabad Iskolákért Alapítvány rajz és művészeti előkészítőt indít 2011 novemberétől művészeti középiskolai és egyetemi felvételire készülőknek, érdeklődőknek, e műfaj tisztelőinek és szerelmeseinek.

A Szabad Iskolákért Alapítvány rajz és művészeti előkészítőt indít 2011 novemberétől művészeti középiskolai és egyetemi felvételire készülőknek, érdeklődőknek, e műfaj tisztelőinek és szerelmeseinek.


A SZIA 20 éve az iskola élhetőbbé tételéért dolgozik. A nyitott, toleráns, személyközpontú, alkotó pedagógia híve. Tanárképző kurzusain a diákokkal való partneri kapcsolatot, a tanítási módszerek változatosságát, a diákok érdeklődésének figyelembevételét és személyiségfejlesztését tűzi ki célul. Ehhez ad segítséget a pedagógusoknak. Jelen előkészítő kurzus is magán viseli ezeket a jegyeket: szakszerű és kreatív művészeti foglalkozások keretében, elfogadó légkörben eredményesen segíti a résztvevők egyéni fejlődését.

A kurzus célja:

  1. Rajzi alapkészségek fejlesztése
  2. A grafika műfajainak megismertetése
  3. Művészettörténeti ismeretek megalapozása
  4. Érzékenység, nyitottság és kreativitás fejlesztés
  5. Bevezetés a vizuális kultúrába

A kurzus leírása

Elsődleges a rajzkészség fejlesztése, gyakorlása és főbb alapjainak minél jobb elsajátítása. Kurzusunkat 5 héten át, tömbösített formában tartjuk, minden alkalommal minden résztvevő szakszerű és rendszeres korrektúrát kap. A foglalkozásokon lehetőség nyílik a különböző korosztályok személyekre szóló készségfejlesztésére a vizuális művészetek területén. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy kiemelkedő képességű diákjainknak segítséget és felkészítést nyújtsunk egy magasabb szintű képzésre, művészeti gimnáziumba, vagy egyetemre való felvétele érdekében.

Az első időszakban alapképzés és képességfelmérés folyik.

Egyszerű tárgyábrázolásokkal kezdünk, majd a rajzi megjelenítés lehetőségeinek legfontosabb elemeit gyakoroljuk / vonalas és árnyalatos rajz, perspektíva, kompozíció, a forma és a tér, drapéria, stb. / A felmérő időszak értékelése után lehetőség nyílik, hogy a csoport - több szekcióban, differenciáltan folytassa a munkát. Így más – más feladatokat kell majd végeznie az ALAP csoport és mást a HALADÓ csoport tagjainak. Így tudjuk majd megvalósítani azt a célt, hogy mindenki megtalálja fejlődésének lehetőségeit e kurzus keretein belül.

Később a színekkel való ábrázolások keretében gyakoroljuk a vízfestés, tempera, pasztell technikák lehetőségeit is. A HALADÓ csoport a fentiek mellett, fejrajz tanulmányokat készít, A/2-es, vagy nagyobb méretben (ami minden felvételi vizsga alapja).

Az ALAP tanfolyam résztvevői tetszőleges technikákkal rajzolnak vázlatfüzetükbe akár külső helyszíneken is (Állatkerti és Gellért hegy, stb.). Minden második héten lehetőség nyílik olyan foglalkozásra is, amikor modell után vázlatokat (krokikat) készítünk, 5-1O perces beállításokkal gyakoroljuk a mozdulatok minél kifejezőbb ábrázolását (szabadon választható). A hétvégekre otthoni gyakorlásokkal, tetszőleges anyagokkal, a technikai képzettség minél jobb elsajátítása a cél. A munkákat közösen értékeljük.

A kurzus utolsó harmadában a HALADÓK egész alakos tanulmányokat készítenek, ahol már a szénnel való rajzolás lesz a főszereplő. A felvételikre készülőknek igény szerint plusz napot iktathatunk be, hogy a vizsgákra minél jobban felkészülhessenek, a várható feladatokat figyelembe véve (pl. plakát, logó, illusztráció, könyv és CD borító tervezés stb.). A résztvevőknek a foglalkozások keretén belül művészettörténeti példákat mutatunk be egy - egy adott témáról, annak legkiválóbb művelőiről, mivel a felvételi vizsgák fontos része egy szóbeli beszélgetés, ahol a jelentkezők kulturális és művészeti tájékozottsága döntő jelentőségű. Terveinkben szerepel csoportos látogatások szervezése aktuális kiállításokra és nagy múzeumi gyűjtemények megismerésére is. A kurzus a hallgatói munkák kiállításával zárul.

A kurzus vezetői

Gyárfás Gábor és Pattantyus Miklós (www.pattantyusmiklos.hu), akik grafikusművész diplomát a Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai szakán szerezték. Mestereik: Gerzson Pál, Kass János, Ernyei Sándor, Finta József, Baska József, Haiman György. Munkásságuk jól ismert – díjakkal is elismert – a grafikus szakmában. Több évtizedes működésük alatt számos hazai és külföldi kiállítás, megbízás résztvevői és aktív alkotói. Tagjai a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és több hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek.

Pattantyus Miklós Tóraolvasó c. malkotása

Pattantyus Miklós: Tóraolvasó

A műhelyfoglalkozást a tantestületek igényei szerinti időtartamokban vállaljuk.
A kurzusra történő beiratkozást ismerkedő beszélgetés előzi meg, amelyen a jelentkező tájékozódhat és megismerkedhet az oktatókkal, valamint előkészítjük a közös munkát.
Helyszín: Szabad Iskolákért Alapítvány, 1111. Budafoki út 17. a-c, Gellért tértől 5 perc
SZÁLLÁS MEGOLDHATÓ!

Jelentkezni lehet: sziamuhely@gmail.com
Telefon: +36 1 279-1241, +36 70 504-7726