Közös hang, mozgás és mentális fejlesztés gyermekeknek és felnőtteknek

30 órás pedagógusképzés

Minden hang egy világ - minden ember egy világ 
...hogy rekedtség és feszültség nélkül szabadon beszéljünk és éljünk...

Az emberi hang testi, mentális és érzelmi összhang eredménye. Alapos ismerete a helyes légzésen, a szabadon áramló hangon, és az ezáltal létrejövő gesztusok autentikusságán múlik, mert ezek határozzák meg a kifejezőerőt, mely által a kommunikáció természetes, meggyőző és értelmes lesz. A saját hangunk tehát eszköz önmagunkhoz és eszköz a gyermekek fejlődéséhez is.

A  komplex módszertan Szamosi Lajos: Szabad éneklés, Török-Szabó Balázs: A fejlődéspraktika, a hang és a mozgások légzés általi felszabadításásán és FONTANUS kutatásokon alapuló képzés.

A képzés legfontosabb elemei a hangképzés és mentális fejlesztés kulcsfogalmai, alapelvei, alapmódszerei, elméleti háttere, a résztvevő és segítő pedagógusszerep, valamint az egyénileg, párban vagy kiscsoportban készített foglalkozástervek. A képzés a szabad beszéd és éneklés módszerére, valamint a mentális fejlesztés tudatos összekapcsolására épül. A gyakorlatorientált képzés jellege miatt elkerülhetetlen az egyéni és a csoportmunkákban való aktív részvétel.

A program saját élményen alapuló képzés, ami azt jelenti, hogy az elméleti tudnivalókat a gyakorlat útján tanuljuk meg. A résztvevők saját hangjuk mentális, fizikai és érzelmi összhangja által és a tanult fejlesztő módszerek segítségével fejlesztik önmagukat és tanítványaikat.

Ajánljuk pedagógusoknak, zenetanároknak, drámapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak egyaránt.

https://baranyaysoundfulness.hu/

SZIA Műhely gondozásában.
A képzés vezetője és tartója: Baranyay Zsófia - előadóművész (klasszikus ének)