A differenciált tanulásszervezés tanítása – differenciáltan

akkreditált képzés

A differenciálás távoktatási programjának célja, hogy elérje azokat tanítókat, tanárokat akik 30 órás kontakt képzésben nem tudnak részt venni, internet-hozzáféréssel és számítástechnikai jártassággal rendelkeznek. Így saját időbeosztásuk szerint otthonukban, vagy iskolájukban, vagy például teleházban vehetnek részt a képzésben. Képzésüket a felsőoktatásban és néhány középiskolában már bevált moodle-program révén mentor irányítja.

A tematika bemutatja a differenciálás szükségességét, a helyi és a saját tanterv viszonyt, a diákok megismerésének három módszerét, a többszörös intelligencia és a Bloom-féle gondolkodási szintek együttes érvényesítését, az egyéni útvonal megválasztásának módját, a személyre szabott feladatok megalkotását, valamint az értékelés és a tanulási motiváció összefüggését.

A képzés külön értéke, hogy a differenciálást saját élményen keresztül, differenciáltan tanítja, melyhez tankönyvül az alapító által kiadott kézikönyv szolgál. A program a képzés során eszközként használt moodle-programot is tanítja, amelyet a résztvevő később saját tanítási gyakorlatban is alkalmazhat.