Szorongás nélkül – A SZIA Műhelytől a gyerek és a szülő is segítséget kap

[2007. február 09.]

Népszabadság • Krausz Viktória • 2007. február 8.

Iskolaválasztási tanácsadástól a családokat segítő művészeti programokon át a pedagógus-továbbképzésig terjed a Szabad Iskolákért Alapítvány (SZIA) tevékenysége. Legújabb tréningjük azoknak segít, akik a párjuk előző házasságából származó gyermekeivel élnek egy családban.

Új oktatásért néven 1991-ben alakult meg a Szabad Iskolákért Alapítvány őse, s ez utóbbi továbbfejlesztett változata a mai SZIA Műhely – mondja Czike Bernadett, a szervezet szakmai vezetője. – A pedagógusképzés reformja volt az eredeti célunk: kurzusokat, továbbképzéseket tartottunk és tartunk ma is, évekig összefogtuk az alternatív iskolák tanárait, közös műhelyt teremtettünk számukra. Tizenkét alternatív iskolával ma is tartjuk a kapcsolatot, az ő pedagógusaik a mai műhely trénerei.

A trénerek az ország kisebb településeit is bejárják, és tartanak képzést az ottani kollégáknak az új tanulásszervezési módszerek, főként a kooperatív tanulás témakörében. A kilencvenes évek elején, amikor az első alternatív iskolák létrejöttek, az alapítvány keretei között működő Alternatív Pedagógusképző Műhely szakmai biztonságot adott nekik, olyan hely volt, ahol együttműködésben lehetett dolgozni és tanulni egymástól. Gyermekközpontú nevelés, oktatás volt a cél, amelyben partneri a kapcsolat a diák és a tanár között.

1996-ban tíz, egyenként 120 órás pedagógus-továbbképző kurzust akkreditáltak. Volt köztük filozófia és pszichológia témájú, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó és alternatív pedagógiáról szóló. Fontosak voltak akkori módszertani képzéseik is. A projekt módszert, a kooperatív tanulás vagy a differenciálás pedagógiáját ma már több mint 400 iskola használja. - Konkrét technikákat tanítunk, ugyanakkor személyiségfejlesztő kurzusokat is tartottunk, újfajta látásmóddal aknázzuk ki, vagy éppen élesztjük fel a pedagógusokban a megújulásra való képességet - mondja Czike Bernadett.

Az iskola gyermekeknek is tart művészeti foglalkozást, szorongásoldó és beilleszkedést segítő foglalkozássorozatot. Ősszel a Menyecske utcai nevelőotthonból érkezett nyolc gyermek. Székely Andrea és színészei előadtak egy mesét, amelyet utána a gyerekek Korbai Katalin és Kovács Erzsébet művészetpedagógusokkal rajzokon és dramatikus játékokkal feldolgoztak, végül a gyerekeket bevonva adták elő a színdarabot.

A SuliNova 2.1-es programjának keretében az ország minden táján, 52 iskolában tartanak képzést a kooperatív tanulás módszeréről, arról, hogyan kell együtt nevelni a különféle felkészültségű és szociális helyzetű gyerekeket. Czike Bernadett 2000-ben járt az Egyesült Államokban, onnan hozta Spencer Kagan: Kooperatív tanulás című könyvét, amit aztán magyarul is kiadtak. Ezen alapulnak képzéseik.

– Iskolaválasztási tanácsadást is tartunk, két új szülőtréningünkkel pedig a szülőknek szeretnénk még többet segíteni. Ezekre bárki jelentkezhet. Az egyik a Páromnak gyereke van címet viseli. Elsősorban azoknak a szülőknek nyújt segítséget, akik egy családban élnek párjuk előző házasságából való gyerekével. A másik kurzusunk az autista gyermekek szüleinek szól, ez a tréning 15 alkalomra szól, és abban nyújt segítséget, hogy a szülők pontosan megérthessék az autizmus jellemzőit, a viselkedés hátterét, és ezáltal könnyebbé váljanak a család számára a hétköznapok. Ezen a tréningen pszichológus is foglalkozik a szülőkkel, és családlátogatás is szerepel a programban.

– Gondolkodásbeli változásokat már elértünk a közoktatásban: személyközpontúbbá vált, megjelent a szöveges értékelés – mondja Czike Bernadett. – A közeljövőben a nappali pedagógusképzésben szeretnénk a pedagógusképző intézményeknek segíteni. Új helyünkön, a XI. kerületben bárki bővebb információt kaphat programjainkról.