A Műhelyről az Újbudában

[2006. december 19.]

Az Újbuda cikke a Műhely megnyitójáról

SZIA itt a helyed

Barátságos, meghitt, szinte családias hangulatban zajlott a Szabad Iskolákért Alapítvány nyitóestje december 8-án a Budafoki úton, ami nem is csoda, hiszen a résztvevők szinte mindegyike valamilyen kapcsolatban állt a Műhellyel.

Nagy Petra hangulatteremtő bábelőadását követően Czike Bernadett szakmai vezető ismertette az est apropóját, miszerint a 15. születésnapját ünneplő alapítvány ezen az őszön vehette birtokba új, Budafoki úti központját. (1991-ben alakult az Alternatív Pedagógusképző Műhely, trénereik tizenkét alternatív iskolából az óta is együttműködnek az ország minden táján dolgozó pedagógusok továbbképzésében).

Küldetésnyilatkozatuk így hangzik: „Célunk olyan befogadó hely megteremtése és működtetése, ahol az odalátogatók szakértelmet, segítőkészséget és együttműködést tapasztalnak. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar iskola – alap-, közép-és felsőfokon egyaránt – olyan hely legyen, ahol a benne lévő egyének belső szabadsága kibontakozik, önbecsülésük megerősödik és fejleszthetik azokat a készségeiket, amelyek segítenek a másokkal való együttműködésben. A nevelés résztvevői, a szülő, a pedagógus és a gyerek sokféle segítségre számíthat nálunk.”

Megtudhattuk, hogy az Alapítvány háromféle közönségnek kínál programot: gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak.

A gyermekeknek színházi előadásokkal egybekötött művészeti foglalkozásokat kínálnak. A „Művészetek útján” program” nem egyszerű „színjátszás”, hanem mozgással, bábokkal, a vizuális művészetek és a drámapedagógia eszközei segítségével közvetlenül az élményeken keresztül vezeti be a gyerekeket a művészetek sokféleségébe, segíti beilleszkedésüket, oldja esetleges szorongásaikat.

Gádor Anna, az Iskolaválasztási Centrum munkatársa – amelynek tevékenységét az est moderátora, Mandák Csaba ügyvezető joggal nevezte sikertörténetnek – a tanácsadás menetét ismertette, s egyben felhívta a figyelmet az alternatív iskolákról szóló tájékoztató füzetre, amely a szülők leggyakoribb kérdéseire adott válaszokat tartalmazza, s amely nemsokára az önkormányzati iskolák listájával is kibővül.

A szülőknek szóló programok Simó Judit gyermekpszichiáter és Mózes Eszter pszichológus nevéhez fűződnek, akik az autista gyerekek szüleinek tartanak Magyarországon egyedülálló és hiánypótló kurzus. Fischer Eszter az úgyszintén úttörőnek számító „mozaikcsalád-kurzust” ismertette, amely azoknak a családoknak nyújt segítséget, ahol nemcsak közös gyerekek élnek, s ezáltal azonos problémákkal küszködőknek teremt fórumot a tapasztalatcserére.

A pedagógusok számára készített programok keretében Czike Bernadett vázolta a kooperatív képzés lényegét, amely korunk versenyszellemét igyekszik ellensúlyozni a segítés, az együttműködés és a tolerancia előtérbe helyezésével, majd Mandák Csaba ismertette a Módszertani Műhely tanároknak szóló eszközrendszerét.

Végül két könyvismertetőt hallhattunk: Kereszty Zsuzsa Diane Heacox Differenciálás a tanításban, tanulásban című könyvét ajánlotta a figyelmünkbe, Fehér Márta pedig Czike Bernadett A pedagógusszerep változása című, a megnyitóra megjelent összegző munkáját méltatta, amelyet az első 15 év lenyomatának nevezett.

Az este második felében Palya Bea énekesnő szórakoztatta a tőle megszokott színvonalon a közönséget, majd a rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult.

Szalay Judit