Képzések

Az alábbi képzéseket, műhelyfoglalkozásokat a tantestületek igényei szerinti időtartamokban vállaljuk.

A Szabad Iskolákért Alapítvány 120 órás akkreditált képzése

Örömmel tudatjuk, hogy Szabad Iskolákért Alapítvány akkreditáltatott egy 90+30 órás Alternatív pedagógiák című továbbképzést.

A képzés egy éves, összesen 12x10 óra, ebből 90 óra kontakt képzés, + 30 óra hospitálás. A képzés hétvégén, szombatonként zajlik, 2019. szeptember végén indul, 2020. áprilisában fejeződik be, helyszíne Budapest.  A konkrét időpontokat a jelentkezőkkel fogjuk egyeztetni. A képzésen a legkiválóbb alternatív iskolák alapító tanítói és tanárai tanítanak, a hospitálás helyszínei a következő iskolák: AKG alap és középiskola, Belvárosi Tanoda, Gyermekek Háza, Kincskereső Iskola, Lauder Javne Iskola, Közgazdasági Politechnikum, Rogers Iskola, Zöldkakas Líceum.

A képzés témái: alternatív pedagógiai áramlatok, pedagógusszerep változása, tevékenykedtető módszerek az iskolában: kooperatív tanulás, differenciálás, projekt, árnyalt értékelési módszerek, osztályfőnöki szerepek, kapcsolatok az iskolában, szabályok az iskolában, gyermekmegismerés, szociális kompetenciák fejlesztése.

A képzés ára 120 000 Ft/fő, részletfizetésre van lehetőség. 4 fő csoportos jelentkezése (egy iskola stb.) esetén 100 000 Ft/fő a részvételi díj. Jelentkezés a sziamuhely@gmail.com  e-mail címen, jelentkezési határidő: 2019. június 21.

A jelentkezéshez kérünk egy rövid motivációs levelet. A képzést minimum 12 fő esetén tudjuk indítani.

További információk...

30 órás akkreditált képzés

Miért fontos a képzés?
A gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevétele szükségessé a tanítási órákon a gyerekek aktivitására épülő módszerek alkalmazását. A kooperatív tanulás alkalmas arra is, hogy az egymás iránti elfogadást és segítő magatartást fejlessze, valamint erősíti az önálló tanulási képességeket is.
 
A képzés specialitása:
A program módszerében saját élményen alapuló továbbképzés, ami azt jelenti, hogy az elméleti tudnivalókat a gyakorlat útján, kooperatív módszerek segítségével élik meg, és sajátítják el a résztvevők.
 
A képzés tartalma: 
A képzés legfontosabb elemei a csoportalakítás, csoportfejlesztés, a kooperatív tanulás kulcsfogalmai, alapelvei, kooperatív tanulási módszerek, elméleti háttér, a pedagógusszerep változása, a különböző tanulásszervezési módszerek összehasonlítása, valamint a párban és kiscsoportban készített foglalkozástervek.
A képzéshez hozzátartozik a tanult szemlélet és módszerek saját gyakorlattal való összevetése, valamint az osztályhoz és a tantárgyhoz rendelés képességének kialakítása és fejlesztése. A képzés a kooperatív tanulás módszerközpontú elméletére épül. A gyakorlatorientált képzés jellege miatt elkerülhetetlen a csoportmunkákban való aktív részvétel.
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei és az ellenőrzés, értékelés módja: 
Együttműködő részvétel a kiscsoportos kooperatív munkában, a képzés során felmerülő egyéni, önálló feladatok megoldása, összesen két. foglalkozásterv készítése egyénileg, párban vagy kiscsoportban.  
Az összóraszám 90 százalékán való részvétel.
Önálló kooperatív óraterv készítése. Az óratervnek meg kell felelnie a képzés folyamán tanult és megadott szempontoknak.
Az értékelés szempontjai: képes-e önálló és társas tanulást is lehetővé tevő tanulási folyamatot tervezni, problémaközpontú, társas- kapcsolatokat segítő feladatokat kidolgozni? A beküldött óratervet a képző írásban értékeli.
További információk...

Kiadványaink

Amit minden szülőnek és leendő szülőnek el kell olvasnia

Ha arra készül, hogy gyereke legyen, ha a csoda már megtörtént, és csecsemővel, kisgyerekkel, kölyökkel vagy kamasszal él együtt, ha kíváncsi más szülők élményeire, ha érdekli, mit gondol erről az együttélésről egy szülészorvos, Szathmáry Gábor, három kitűnő pszichológus, C. Molnár Emma, Ranschburg Jenő és Vekerdy Tamás, ha tudni szeretné, hogy a szerző, Czike Bernadett, miért találta ki, és hogyan vezette a beszélgetéseket, akkor ezt a könyvet nehezen fogja letenni.

A könyv ára: 2990 Ft.
Megrendelhető a sziamuhely@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon: 06 1 279 1241

Kompetenciafejlesztést segítő eszközcsomag pedagógusoknak és iskoláknak

A megújulni vágyó tanítóknak, tanároknak kompetenciafejlesztést segítő állítottunk össze. A csomagban lévő eszközök segítségével könnyebben és sikerrel alkalmazhatja óráin az új évezred kihívásainak megfelelő tanulásszervezési módszereket: a differenciálást és a kooperatív tanulást.

Tartalma: 1 db. Kópéláda, 1-1 db. könyv: Differenciálás a tanításban, tanulásban, Meg tudod oldani, Többszörös intelligencia.

Megrendelhető a sziamuhely@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon: 06 1 279 1241
A csomag ára: 28900 ft.

Segédeszköz pedagógusoknak kooperatív foglalkozások vezetéséhez

A Kópéláda a kooperatív tanulásszervezést alkalmazó innovatív pedagógusok elengedhetetlen kelléke a tanításhoz. Olyan eszközöket tartalmaz, amelyeket bármelyik korosztályt és bármely tantárgyat tanító pedagógus nap, mint nap használ, ha kooperatív órákat tart.

Megrendelhető a sziamuhely@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon: 06 1 279 1241
A Kópéláda ára: 25900 ft.

Stresszkezelés, kapcsolatokban való eligazodás, önbecsülés, életvezetési készségek

A Szabad Iskolákért Alapítvány 2010 szeptemberében megjelent kiadványa: Meg tudod oldani! – Gyakorlatok a stresszkezelés, a kapcsolatokban való eligazodás, valamint az önbecsülés és az életvezetési készségek fejlesztésére (7–12. osztály)

A könyv ára: 3000 ft.
Megrendelhető a sziamuhely@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon: 06 1 279 1241

  Megtekintés

A teljes könyv letöltése PDF-ben: 3500 Ft.

Megrendelés/Letöltés

Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban (SZIA-könyvek)

Ez a könyv egy sorozat első kötete, amelyet a Szabad Iskolákért Alapítvány „SZIA-könyvek” címmel indít. A közeljövőben megjelenő kötetek elsősorban azoknak a pedagógusoknak és más, emberekkel csoportban foglalkozó szakembereknek nyújtanak gyakorlati segítséget, akik alkotó légkörben, változatos módszereket alkalmaznak, vagy szeretnének alkalmazni.

A teljes könyv letöltése PDF-ben: 3500 Ft.
  Megtekintés
Megrendelés/Letöltés

Ez a kiadvány az Összetartó Társadalom (ÖT) című eu-s projekt keretében készült. A projektterveket a Szabad iskolákért Alapítvány szakemberei írták. A kiadvány több részből áll: két tanári kézikönyv, négy projektterv és munkafüzetek.

tanári kézikönyv: 1000 ft/db
projekttervek: 2000ft/db
munkafüzetek: 1000 ft/db
 

Magatartáskezelés, fegyelem, biztonságos tanulási környezet

A Szabad Iskolákért Alapítvány 2010. februárjában adta ki pedagógusoknak szóló szakkönyv sorozata (SZIA-könyvek) újabb kötetét.

  Megtekintés

A teljes könyv letöltése PDF-ben: 3500 Ft.
Megrendelés/Letöltés

Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia (SZIA-könyvek)

A SZIA Műhely, a SZIA könyvek sorozat keretében új pedagógiai gyakorlati kézikönyvvel segíti a megújulni vágyó pedagógusokat. A kiadvány mesterien ötvöz három fontos pedagógiai módszer-együttest: a kooperatív tanulást, a differenciálást, valamint a többszörös intelligencia alkalmazását a tanulásban.

  Megtekintés

A teljes könyv letöltése PDF-ben: 3000 Ft.
Megrendelés/Letöltés

 

Az Educatio Kft- TÁMOP 3.1.1.-es programjának keretein belül megfogalmazódott az a gondolat, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási TÁMOP programok után fontos lenne annak eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Határozott szándékká vált a pedagógusképzésben részt vevő oktatók segítése és felkészítése a közoktatásban lezajlott folyamatok követésére és a felsőoktatásba való alkalmazás megkönnyítése. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után alap-kiindulóponttá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés  reagáljon erre a kihívásra és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak eleget tudjanak tenni.

Letöltés

Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása (Eötvös József Kiadó)

E könyvben a pedagógus szerepének változásával foglalkozom a pedagógus-diák kapcsolat, az iskolai szabályok kialakulása, a toleranciára nevelés, valamint az értékelés aspektusából. Alternatív és nem alternatív iskolák gyakorlatát hasonlítom össze.

  Megtekintés

A teljes könyv letöltése PDF-ben: 3000 Ft.
Megrendelés/Letöltés

Megjelent a Kedvenceink sorozat első négy kötete!

Nyári közös szórakozás – meseolvasás és meseírás – a családnak, egyben kiváló eszköz az olvasás, írás tanításához!

A négy kiskönyv ára: 2000 Ft;
1 db kiskönyv: 500 Ft.

Megrendelhető a sziamuhely@gmail.com e-mail címen, vagy telefonon: 06 1 279 1241

  Megtekintés

A négy kiskönyv letöltése: 1000 Ft.
Megrendelés/Letöltés